Your shopping cart is empty!
Welcome visitor you can login or create an account.

زمان رسیدن خطر را محاسبه کنید

یاد بگیرید که تا رسیدن بهمن یا طوفان به شما چقدر زمان دارید.

فاصلۀ طوفان‌های تندری

 ثانیه های بین دیدن صاعقه و شنیدن صدای غرش را بشمارید. 5 ثانیه یعنی یک مایل. منطقه خطر هرجایی در فاصله 6 مایلی است اما صاعقه تا فاصله 10 مایلی می‌تواند با انسان برخورد کند.

طوفان ها سریع حرکت می‌کنند پس اقدامات لازم را هرچه سریعتر انجام دهید.

خطر بهمن

دائما منطقه را برای یافتن نشانه و علائم بررسی کنید. مخصوصا در سمت پشت به باد قله‌ها، زیر نقاب ها و دامنه‌های با شیب 35 تا 40 درجه.مراقب خط‌های شکست عمودی در توده‌های برف باشید. گوش به زنگ صداهای توخالی یا توپر باشید و حواستان به نوسانات اخیر دمای هوا، میزان بارندگی و وزش باد باشد.  وضعیت را با محیط بانان محلی چک کنید و پیش بینی های سایت  avalanche.org را مطالعه کنید.

مسافت مسیر را محاسبه کنید

 GPS  ندارید؟ اگر نقشه‌های توپوگرافی دارید مسیر را با یک رشته نخ اندازه بگیرید. و یا از این قانون برای محاسبه استفاده کنید: کوهپیمایان معمولی هر 1 ساعت 2 مایل را  روی زمین هموار بدون توقف می‌پیمایند. اگر مسیر شیب دار و یا دشوار است 25درصد از این مقدار کم کنید.

منبع: backpacker.com

 

Back to Top